Bedrijfstuin aanleg

Als bedrijf kunt u wanneer u investeert in de directe omgeving van uw pand profiteren van belastingvoordeel. Hierbij gaat het om investeringen die er voor zorgen dat uw pand beter afgestemd is op weersinvloeden en aantrekkelijk is voor mens en dier. Het gaat in feite om alle maatregelen die binnen het VHG-concept De Levende Tuin passen met aandacht voor de vijf onderdelen: dieren, energie, voedsel, water en bodem.

Bijvoorbeeld:
Het verwijderen van ondoordringbare verharding en in plaats daarvan paden aanleggen van halfverharding;
Het planten van houtwallen, hagen, struiken en bomen;
Maatregelen die de stedelijke warmte-eilandeffecten verminderen zoals het planten van bomen en struiken, eventueel voorzien van natuurlijke speelelementen en begroeiing voor kinderen om buitenspelen te stimuleren;
Investeringen in het kader van de Green Deal 'Levende Duurzame Buitenruimtes'. Deze deal kwam tot stand in samenwerking met NL Greenlabel en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu. De deal is gebaseerd op de principes van De Levende Tuin.
Wie kan er profiteren van deze regeling?

De regeling is bestemd voor bedrijven die:
Inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen;
Van plan zijn om minimaal € 2.500,- te investeren in innovatieve en milieuvriendelijke technieken/producten die op de Milieulijst staan;
Niet eerder gebruik hebben gemaakt van deze regeling.

Hoe werkt het?
Hoe u van deze regeling kunt profiteren, is te lezen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Bij RVO moet de investering namelijk worden gemeld. RVO beoordeelt of het gekochte product aan de voorwaarden voldoet.